Udruženje građana "Projekt ABC"

INFORMACIJE

Projekt ABC je nevladino, neprofitno udruženje građana posvećeno promociji cjeloživotnog učenja sa fokusom na podučavanje "mekih vještina". Sve naše aktivnosti predstavljaju vid neformalne edukacije, a cilj im je da kroz kontinuiran trening kod pojedinaca razviju praktično-primjenjive vještine. Projekt ABC vjeruje da ključ ličnog napretka u savremenom okruženju i konkurenciji nisu samo tehničke vještine u određenoj oblasti, već njihova kombinacija sa "mekim vještinama", kao što su efikasna komunikacija, upravljanje vremenom, timski rad, prezentacijske i pregovaračke vještine i sl. Shodno tome i vjerujući da su edukacija i umrežavanje pojedinaca ključ za razvoj našeg društva, Projekt ABC kontinuirano osnažuje, trenira i povezuje pojedince - buduće lidere - koristeći relevantne projekte i klubove kao platformu.

Konstantno promovišemo volonterski rad i volonterske programe, a dosad smo organizovali preko 200 besplatnih radionica. Bez obzira šta volontiranje za vas predstavlja, krajnji ishod je ono što je bitno, a to je osmijeh i zadovoljstvo onih kojima se pomaže. To znači da ste uvijek dobrodošli da nam se pridružite i uz našu pomoć svoje vještine stavite na raspolaganje našim sugrađanima. Našim volonterima, članovima i korisnicima želimo pomoći da se afirmišu i postanu lideri u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, umjetnosti, sporta, biznisa i sl. Takođe, u našem udruženju želimo stvoriti bazu kvalitetnih kadrova koje ćemo povezivati sa poslodavcima i našim partnerima kada im se ukaže potreba za novim zaposlenicima.

Projekt ABC okuplja razne profile ljudi, od studenata, profesora, lingvista i psihologa do ekonomista, poduzetnika, pravnika i inženjera, koji se konstantno obrazuju i usavršavaju, a svoje vještine i iskustvo putem raznih platformi stavljaju na raspolaganje svim članovima i polaznicima naših klubova, volonterima i partnerima. Svi članovi Upravnog odbora govore engleski jezik, dok polovina članova govori dva ili tri strana jezika. Tokom proteklog perioda, Projekt ABC ostvario je saradnju sa više obrazovnih institucija, kompanija, medijskih kuća i nevladinih organizacija. Od septembra 2017. godine UG "Projekt ABC" član je Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu. Vijeće je formirala Vlada TK. Udruženje je otvorenog tipa, a na radionice koje organizuje mogu se prijaviti svi građani BiH.