Opšte informacije


Adresa

Vakufska 15
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina


Poštanska adresa i telefoni

Armije BiH 21/7
+387 61 743 249
+387 62 511 467


ID broj

4210237440004

Podaci o banci

Račun (BAM): 3384-4022-5227-4280

Račun (EUR): 3384-4048-5227-5666

Core: 10001620001
Swift: UNCR BA 22