Naši partneri

P

Svjesni važnosti saradnje sa ustanovama i organizacijama obrazovanja, civilnog društva, a takođe i sa konsultantskim firmama i poduzetnicima, Udruženje građana „Projekt ABC“ od svog osnivanja posebnu pažnju posvećuje izgradnji mreže svojih partnera. Smatramo da je mreža naših partnera naša najveća snaga, te smo stoga svima njima izuzetno zahvalni. Od samog početka naši partneri pomažu nam da ispunimo našu glavnu misiju – okupljanje i umrežavanje budućih lidera putem relevantnih platformi.

Iako je Udruženje bilo potpuno novo na prostoru Tuzlanskog kantona, naši partneri vjerovali su u Projekt ABC i podržali našu viziju. Njihova vjera u našu ideju bila je jasan pokazatelji da se radi o društveno odgovornim ustanovama, kompanijama i organizacijama koje istinski vjeruju da je progres našeg društva usko povezan sa obrazovanjem.

Tokom naše saradnje, koju smo sa nekim od naših partnera započeli 2015. godine kao neformalna grupa građana, naši partneri omogućili su nam da ostvarimo značajne rezultate u oblasti podučavanja mekih vještina. Dosad smo održali preko 200 besplatnih radionica za javnost, a kroz naše klubove prošlo je oko 500 polaznika. Trenutno naše usluge nudimo kroz tri kluba, koja ćemo krajem ljeta obogatiti sa klubom knjige na engleskom i debatnim klubom na bosanskom jeziku, kao i radionicama za pisanje projekata, poduzetništva, vodstva i crtanja grafitnom olovkom.

Ukoliko i vi želite postati jedan od naših partnera, javite nam se putem imejla ili telefona. U nastavku - po abecednom redu - predstavljamo naše najvažnije partnere, kojima se ovim putem još jednom zahvaljujemo.


Ana Galić 

Ana Galić je rođena 1983. godine a živi i radi u Banjoj Luci. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci gdje je stekla zvanje diplomiranog profesora filozofije i sociologije. Trenutno je student Master studija programskog studija filozofije na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci i radi u banjalučkoj gimnaziji kao profesor ToK-a i filozofije. Takođe, pisac je i autor na pulse.rs gdje objavljuje filozofske tekstove, te je blogerka sa tri redakcijska i autorska bloga (na kojima objavljuje sve vezano za kulturu i umjetnost). Aktivno govori engleski jezik, dok joj je crnogorski maternji jezik.
Kako za sebe voli reći da je umjetnik u srcu, a filozof u duši, autor je kratkih proznih priča i filozofskih eseja, te naučno-istraživačkih  i prevodilačkih radova. Angažman je nešto što joj je imperativ, a komunikacija je za nju najvažniji dio ljudskog postojanja, što ne čudi jer je diplomirala na Jaspersu i Kjerkegoru sa Smislom egzistencije, a magistarska teza biće rad o Žan-Pol Sartru.
 
"Ukoliko nismo u stanju žrtvovati se radi boljitka onog pored sebe, onda uzalud traćimo naša nastojanja da ovaj svijet učinimo boljim."
Klub knjige na engleskom jeziku ˝Bookworm˝ i Ana Galić od maja 2018. godine rade na međusobnom promoviranju i potpomaganju u širenju ljubavi ka pisanoj riječi.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                              

Centar za poslovnu edukaciju

Centar za poslovnu edukaciju (CPE) vodeći je akreditovani centar za prijenos modernih, praktičnih znanja u domenu informacionih tehnologija, stranih jezika, dizajna i poslovnih vještina. Osnovan je 2007. godine i slovi za vodeću ustanova u domenu stranih jezika u BiH. Stručni tim CPE-a broji preko 35 vrhunskih predavača u poslovnicama u Sarajevu i Tuzli, potpuno posvećenih polaznicima. Edukacijski proces CPE-a kombinuje informatiku, engleski i njemački jezik i njihovu primjenu u poduzetničkom i administrativnom okruženju. Programi CPE-a osmišljeni su tako da svim polaznicima pruže znanja koja su korisna i primjenjiva u stvarnom svijetu i svakodnevnom poslovanju. Dugogodišnje iskustvo u edukaciji i više od 8000 polaznika garancija su da predavači CPE-a znaju na interesantan način prenijeti svoje znanje. CPE kombinuje različite metode edukacije, od neophodnih teoretskih nastavnih cjelina, preko rada na praktičnim zadacima, do interaktivnih radionica, pisanja seminarskih radova, prezentacija i snalaženja u stvarnim (poslovnim) situacijama.

CPE od osnivanja UG ˝Projekt ABC˝ podržava naš rad. U januaru 2017. godine sklopljen je i partnerski sporazum u okviru kojeg CPE obezbjeđuje prostor i resurse za održavanje radionica poduzetništva, pisanja projekata i vodstva, kao i radionica Kluba javnog govorništva na engleskom jeziku ˝Talkology˝.

Fondacija „Proljeće“

Fondacija „Proljeće“ je humanitarna, neprofitna, nevladina institucija koja djeluje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa ustavom, zakonima i univerzalnim humanim principima i etikom s ciljem unaprijeđenja duhovnih, kulturnih, znanstvenih i tradicionalnih vrijednosti građana. Fondacija „Proljeće“ obezbjeđuje kvalitetne uslove za obrazovanje učenika i studenata, kao i za poboljšanje komunikacije i uspostavljanje pozitivnih veza među ljudima različitih društvenih i kulturnih profila s ciljem razvoja i promocije socijalnog poduzetništva, nauke i obrazovanja.

Fondacija „Proljeće“ i UG ˝Projekt ABC˝ sklopili su partnerski sporazum u martu 2017. godine, u okviru kojeg Fondacija „Proljeće“ Udruženju obezbjeđuje prostor i resurse za održavanje raznih radionica, a Udruženje pruža besplatne konsultantske usluge i održava radionice za tim Fondacije i njene stipendiste.


Javna ustanova Osnovna škola „Pazar“ Tuzla

Javna ustanova Osnovna škola „Pazar“ jedna je od najstarijih škola na teritoriji grada Tuzle. Njeno porijeklo datira još iz 1882. godine. Svake godine OŠ „Pazar“ upisuje ima preko 400 učenika, zbog čega se ubraja u red većih škola koje čine obrazovni sistem našeg kantona. Škola ostvaruje zapažene rezultate na raznoraznim takmičenjima za učenika. Nastavni kadar ove škole takođe je među vodećim u Tuzlanskom kantonu. Jedan od glavnih ciljeva osoblja škole na čelu sa Almirom Dorićem, direktorom OŠ „Pazar“, je prikupljanje sredstva putem raznih partnerstava i projekata, kako bi se kvalitet nastavnog procesa, kao i boravak učenika u školi, što više uskladio sa normama Evropske unije. Putem projekata sa međunarodnim organizacijama i Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK obezbijeđena su značajna finansijska sredstva kojima su se riješili dugogodišnji infrastrukturni problemi škole.

Jedan od prvih ugovora o saradnji Udruženje građana „Projekt ABC“ sklopljen je upravo sa OŠ „Pazar“ u maju 2015. godine. U okviru partnerskog sporazuma, Tim UG „Projekt ABC“ uradio je projekat energetske efikanosti za OŠ „Pazar“, a takođe i obezbijedio edukaciju osoblja škole iz oblasti pisanja projekata, dok OŠ „Pazar“ Udruženju na raspolaganje stavlja prostorije i opremu za održavanje raznih vidova radionica.


Production LightMedia d.o.o.

"Production LightMedia" d.o.o. osnovana je 2007. godine. Vizija kompanije je da, putem kontinuiranog uvođenja inovacija u proizvodnji svijetlećih reklama, kao i jedinstven pristup komunikaciji sa kupcima, poveća sopstveni udio u razvoju i proizvodnji svijetlećih reklama na tržištu Bosne i Hercegovine i regiona.

Tokom proteklih godina, "Production LightMedia" pozicionirala se kao prepoznatljiva firma u reklamnoj industriji BiH, sa značajnom partnerskom i klijentskom mrežom u regionu. Sa više od 1.600 unikatnih reklama raznih vrsta izrađenih za klijente širom BiH i Evrope, "Production LightMedia" slovi za jednu od najstabilnijih kompaniji iz oblasti svijetećih reklama i štampanja velikih formata u BiH. Motiv za konstantan rast i kreativno djelovanje je ljubav LightMedia tima prema dizajnu, praćenju najnovijih svjetskih tehnologija iz oblasti svijetlećih reklama, kao i prema testiranju i eksperimentisanju sa najnovijim materijalima i opremom. Pored vizije, zahtjevi i zadovoljstvo više od 2.000 kupaca, koji u velikom broju slučajeva postaju i prijatelji ili poslovni partneri kompanije, usmjerava rad i budući razvoj LightMedia tima.

Svjesna važnosti društvenog angažmana za razvoj bosanskohercegovačkog društva, od septembra 2016. godine "Production LightMedia" d.o.o. pokrovitelj je poslovnih radionica Udruženja građana "Projekt ABC". U okviru ove saradnje, a u skladu sa sa svojim djelatnostima, UG "Projekt ABC" vrši promociju "Production LightMedia" d.o.o.


Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić"

Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" osnovana je kao Narodna biblioteka Tuzla 1946. godine. Služila je opštem obrazovanju i kulturi tuzlanskog područja.

Kao nezavisna institucija, sa misijom unaprijeđivanja povezivanja fakultetskih biblioteka i dokumentacionih centara u jedinstven bibliotečko-informacioni sistem Univerziteta, kao i pružanja podrške uključivanju Tuzlanskog univerziteta u svjetski sistem naučnih informacija, Univerzitetska biblioteka Tuzla osnovana je 1986. godine. Od oktobra 1992. godine, ove dvije ustanove djeluju kao jedinstvena ustanova - Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić".

Sa fondom od više od 200.000 bibliotečkih jedinica, NUB "Derviš Sušić" predstavlja bogat centar za nauku i kulturu Grada Tuzle. Biblioteka sarađuje sa velikim brojem srodnih ustanova iz inostranstva, a značajno je obogaćena i stranim zbirkama formiranim u okviru saradnje sa američkim, austrijskim, turskim i iranskim kulturnim centrima.

U okviru dugoročne programske orijentacije Biblioteke, prioritetne su aktivnosti na rekonstruiranju bibliotečko-informativnog sistema Univerziteta; saradnja sa centralnom državnom bibliotečkom ustanovom, Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom u Sarajevu, odnosno aktivnosti na planu ponovnog uspostavljanja jedinstvenog bibliotečko-informativnog sistema Bosne i Hercegovine, kao i nastojanja da se iskoristi svaka mogućnost koja doprinosi procesu ponovnog uključivanja Tuzlanskog univerziteta u globalni sistem naučnih informacija.

Od novembra 2016. godine, Udruženje građana "Projekt ABC" pod pokroviteljstvom NUB "Derviš Sušić" i njenih odjela Američkog kutka i Austrijske biblioteke vodi radionice kluba knjige i javnog govorništva na njemačkom jeziku.


SoftConsulting

SoftConsulting s.p. Tuzla predstavlja novu generaciju konsultante kompanije koja promoviše poslovno savjetovanje i upravljanje poslovnim procesima zasnovano na kombinaciji poslovnog izvještavanja, analize, planiranja, marketinga i informacionih tehnologija. Osnovna djelatnost Softconsultinga je poslovni i menadžment konsalting zasnovan na primjeni savremenih tehnologija. Unaprijeđenje i razvoj poslovanja primarni je zadatak poslovnog savjetovanja kojeg SoftConsulting pruža klijentima, a ekonomija znanja i na njoj zasnovano poslovno savjetovanje osnovna su karakteristika poslovnog koncepta kojeg primjenjuje u praksi. SoftConsulting kontinuirano radi na vlastitom unaprijeđenju poslovanja, a vlastiti napredak usmjerava postepenim, istrajnim, tržišnim djelovanjem, imajući na umu da vlastiti ciljevi nisu ostvareni ukoliko istovremeno nisu ostvareni i ciljevi poslovnih partnera.

Udruženje građana “Projekt ABC” ostvarilo je saradnju sa SoftConsulting s.p. u julu 2017. godine, prepoznavši novi pristup poslovanju i razvoju cjelokupnog društva kojeg provodi SoftConsulting s.p. U okviru ove saradnje, Softconsulting obezbijedio je edukaciju tima UG „Projekt ABC“ iz oblasti vodstva (leadership) i poduzetništva, a Udruženje građana „Projekt ABC“ vrši kontinuiranu promociju Softconsultinga.