Naš tim


Predsjednik Skupštine Udruženja

Fadil Šarić je rođen 1983. godine u Tuzli. Diplomirao je 2011. godine, a magistrirao 2016. na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli. Uža naučna oblast su mu elektroenergetski sistemi i vjetroelektrane.

Nakon završenog studija, zaposlio se u kompaniji Kalelektrik d.o.o., gdje je obavljao poslove inženjera za nadzor i projektovanje. Glavni radni zadaci odnosili su se na projektovanje mreža na niskom i srednjem naponu, te mjerenje i ispitivanje rasklopne opreme i transformatorskih stanica. Trenutno je zaposlen u Vladi Brčko Distrikta na poziciji viši stručni saradnik za elektroinstalacije.

Učesnik je u velikom broju projekata izgradnje elektrana na principu obnovljivih izvora energije, te elektrifikacije stambenih i industrijskih objekata. U Forumu mladih Tuzle volontirao je na projektima očuvanja životne sredine i poboljšanja uslova života u mnogim mjesnim zajednicama u Tuzli. Pohađao je niz edukacija iz oblasti informacionih tehnologija i engleskog jezika.

Od aprila 2017. godine obnaša funkciju predsjednika Kluba javnog govorništva na engleskom jeziku "Talkology".Član

Amira Šehić rođena je 1981. godine u Tuzli. Nakon završetka gimnazije upisuje se na Filozofski fakultet u Tuzli i kao student kulturalne razmjene odlazi u Sjedinjene Američke Države. Pohađala je teksaški kršćanski univerzitet u Fort Worth-u (Teksas, SAD) na Odsjeku za američku historiju. Pri povratku iz SAD-a, 2004. godine, upisuje se na studij Bosanskog jezika i književnosti, a zvanje Profesora bosanskog jezika i književnosti stiče 2008. godine. Tokom studiranja objavljuje članke iz oblasti lingvistike, historije jezika i književnosti u Časopisu za književnost i umjetnost ˝Ostrvo˝. Nakon završenog fakulteta počinje raditi u Udruženju ˝Majke hendikepirane djece TK˝ u Tuzli. Od 2010. do 2014. godine radila je na Srednjem istoku za američku kompaniju Fluor. Nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu nastavlja neformalno obrazovanje u Centru za poslovnu edukaciju, gdje stiče certifikate za web dizajn i poslovni engleski jezik. 
Od januara 2015. godine Amira je član Upravnog odbora Udruženja građana ˝Projekt ABC˝ Tuzla. Potpredsjednica je Kluba javnog govorništva na engleskom jeziku ˝Talkology˝, kao i potpredsjednica Kluba knjige na engleskom jeziku ˝Bookworm˝. Tečno govori engleski jezik, a posjeduje i osnove konverzacijskog španskog jezika.Zamjenica Predsjednika Udruženja

Samira Selesković rođena je u Tuzli. Diplomirani je psiholog i certificirani psihodramski psihoterapeut. Zaposlena je u Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli na mjestu kliničkog psihologa. U okviru radnih zadataka bavi se psihodijagnostikom klijenata, savjetodavnim radom i psihoedukacijom, kao i vođenjem psihoedukativnih grupa.  Iz navedenih oblasti objavljuje radove u domaćim i regionalnim časopisima. Redovan je učesnik na domaćim i regionalnim kongresima i konferencijama za psihologe i psihijatre. Završila je pripremnu izobrazbu iz grupne analize, a od 2009. godine je u edukaciji za EMDR terapeuta. Od 2014. godine certificirani je psihodramski psihoterapeut. U dosadašnjem radu seanse je samostalno vodila sa individualnim klijentima i grupama, kao i u koterapeutskom paru. Od srednje škole aktivno se bavi volonterskim radom u nevladinim organizacijama u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu. Jedan je od osnivača Udruženja za integrativnu psihoterapiju „Psihodrama“ u Sarajevu. U svoje slobodno vrijeme bavi se planinarstvom. Govori engleski i njemački jezik.Finansijski savjetnik

Igor Trojak magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, smjer bankarstvo, finansije i osiguranje. Poslovnu karijeru započeo je u Spin d.o.o. nakon čega se usmjerava u finansijskom sektoru radeći za Procredit bank d.d. Sarajevo, Mikrokreditnu Fondaciju Sunrise i Union bank d.d. Sarajevo, većinom na pozicijama srednjeg menadžmenta. Od 2017. godine radi kao direktor Centra za poslovnu edukaciju u Tuzli.

Omiljeni hobiji su mu muzika i sport. Tokom muzičke karijere bio je član bendova Postmortem i Rupa u zidu. Takođe, bio je i aktivan član Wu-shu kluba u Tuzli, gdje je stekao sportsku naobrazbu iz navedene vještine.

Tokom studiranja pohađao je veliki broj kurseva (Politička ekonomija – Ekonomski fakultet Tuzla, Socio-ekonomska određenja tranzicijskih zemalja - Ekonomski fakultet Tuzla, ECDL, Osnovni kurs vođstva – Armija Federacije BiH itd.). Posebno je ponosan na učešče u Tuzla Summer University Tuzla 2003. godine.Pravni savjetnik

Selma Selimović Šarkanović rođena je 1986. godine u Vlasenici. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Tuzli, nakon čega upisuje Pravni fakultet na Univerzitetu u Tuzli.

Tokom studija pokazala je naročito intersovanje za međunarodno javno i humanitarno pravo. Godine 2009. osvaja drugo mjesto na takmičenju Balkan Case Challenge u kategoriji Law Moot Court.

U periodu od 2002. do 2009. godine bila je angažovana u NVO Forum Građana Tuzle kao volonter i koordinator omladinskog ogranka. Trenutno je zaposlena u Partner MKF na poziciji stručnog saradnika za pravne poslove.


 


Savjetnica za strateško planiranje

Azra Bećirović Vlahović rođena je 1991. godine u Tuzli. Diplomirala je na Američkom univerzitetu (AUBiH) u Tuzli, smjer Finansije i bankarstvo. Nakon studija na AUBiH-u, dobija stipendiju za master studij u Italiji, smjer Bankarstvo i poduzetništvo. Po završetku postdiplomskog studija karijeru započinje u bankarskom sektoru. Radila je u HypoVereinsbank u Minhenu u Korporativnom i investicijskom bankarstvu, a nakon toga u UniCredit banci u Milanu. Tokom boravka u Milanu bila je član kluba javnog govorništva „Toastmasters International – The Milliners“, gdje se usavršavala u javnom govorništvu, komunikacijskim i prezentacijskim vještinama. 

Dolaskom u Bosnu i Hercegovinu, od 2016. godine počinje raditi u obiteljskom preduzeću i pridružuje se timu UG Projekt ABC, kao i Klubu javnog govorništva „Talkology“ u Tuzli. Početkom 2017. godine postaje član Upravnog odbora UG Projekt ABC i zajedno sa kolegicom Amirom Šehić vodi prvi klub javnog govorništva na Američkom Univerzitetu u Tuzli.Član 

Nadira Puškar Mustafić rođena je 1980. godine u Gračanici, BiH. Školovala se u BiH, Hrvatskoj i Austriji, a studij engleskog jezika i književnosti završila je 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli. U junu 2017. godine odbranila je doktorsku disertaciju "Katarzični efekti suvremene auto/biografske američke drame" na Univerzitetu u Osijeku, Hrvatska. Od 2005. godine radi kao profesorica engleskog jezika u srednjem i osnovnom obrazovanju, a kao kuturni aktivista vodi projekte iz oblasti drame i kulture. Kao stručnjak iz prakse angažovana je na Filozofskom fakultetu u Tuzli, gdje na nekoliko odsjeka predaje opći engleski jezik. Od 2017. godine drži i vježbe na Odsjeku za engleski jezik i književnost na predmetima iz američke i engleske književnosti. U decembru 2016. godine pridružila se timu predavača Centra za poslovnu edukaciju. Izdvojena polja naučnih interesa su joj suvremena auto/biografska američka drama, te katarza u pozorištu i filmu. Predsjednica je Kluba knjige na engleskom jeziku "Bookworm." Savjetnik za odnose s javnošću

Emir Burić rođen je 1990. godine u Tuzli, a većinu života proveo je u Lukavcu. Po završetku gimnazije dobio je stipendiju Američkog Univerziteta u Bosni i Hercegovini (AUBiH). Diplomirao je 2013. godine na Fakultetu međunarodnih finansija i bankarstva (AUBiH). Od završetka studija, na poslovima izvoza, radi u sektoru Prodaje i marketinga u Sisecam Soda Lukavac d.o.o.

 
Emir je i dugogodišnji volonter Crvenog krsta u Lukavcu. Klubu javnog govorništva na engleskom jeziku "Talkology", pridružio se u novembru 2016. godine, a u Upravni odbor UG "Projekt ABC" imenovan je u aprilu 2017. godine na poziciju Savjetnika za odnose sa javnošću. Pored interesa za društvena pitanja i ekonomiju, Emir je strastveni zaljubljenik u umjetnost i nauku. Za sebe voli reći da je povremeni knjiški moljac, fotograf i izuzetno nadaren ispijač čajeva. IT podrška

Edin Ćatović  rođen je 1984. godine u Tuzli. Oduvijek je bio veliki zaljubljenik u auto-moto industriju, te nakon završene gimnazije u Tuzli, osniva privatnu firmu „Mepro-BH“ d.o.o. koja se bavila prodajom i ugradnjom specijalizovane opreme za automobile, kao i organizacijom i promocijom automobilskih susreta.
 
Diplomirao je 2015. godine i stekao zvanje Inženjera računarstva i informatike, a iste godine upisao je i magistarski studij „Savremene informacijske tehnologije“ na Fakultetu za računarstvo i informatiku na Univerzitetu „Singidunum“ u Beogradu. Tokom osnovnih studija završio je i Cisco akademiju na Fakultetu informacionih tehnologija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Uža naučna oblast su mu računarske mreže i zaštita informacionih sistema, a bavi se i web dizajnom. Ljubav prema auto-moto industriji i informacionim tehnologijama spojio je u diplomskom radu „Primjena kriptografije u automobilskoj industriji“. U magistarskom radu pod naslovom „Zaštita biometrijskog obrasca“ nastavio je razvijati ovaj sistem.
 
Od 2015. godine zaposlen je u JP „Spreča“ d.d. Tuzla na poslovima Inženjera infomacionih sistema, gdje radi na održavanju i administraciji računarske mreže i sistema, kao i automatizovanog računarskog sistema (SCADA) za nadzor, mjerenje i upravljanje Branom „Modrac“.
 
Svoja istraživanja predstavljao je na nekoliko konferencija u BiH i inostranstvu. Saradnik Udruženja građana“Projekt ABC“ je od 2017. godine, a član UO je od maja 2018. godine. Za Udruženje radi kao web administrator i koordinator IT projekata.

Predsjednik Udruženja

Almir Mustafić rođen je 1979. godine u Tuzli. Nakon završetka srednje elektrotehničke škole radi kao trener, a kasnije i predsjednik i potpredsjednik kluba borilačkih vještina u Tuzli. Zvanje Profesora engleskog jezika i književnosti stiče 2009. godine, te sa pozicije prevodioca na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini prelazi na poziciju asistenta za Savremeni engleski jezik i koordinatora obrazovnih programa. Stipendiju Instituta za engleski jezika iz Oregona (SAD) dobija 2012. godine i postaje član US Alumni Association of Bosnia and Herzegovina. Nakon završenog magistarskog studija iz oblasti humanističkih nauka 2013. godine Almir dobija Fulbrajtovu stipendiju i istraživanja iz oblasti kognitivne lingvistike nastavlja pod mentorstvom profesora Marka Turnera na Case Western Reserve University u Klivilendu (SAD). Tokom boravka u SAD-u Almir je bio član kluba javnog govorništva Toastmasters International #6500, a takođe je pohađao i nastavu iz neverbalne komunikacije, medija i međunarodnih odnosa. Trenutno radi doktorat iz oblasti međunarodnih odnosa na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu. Od 2015. godine zaposlen je u odjelu za odnose sa javnošću i marketing JP “Spreča” d.d. Tuzla, a od 2010. godine dio je tima profesora Centra za poslovnu edukaciju. Almirov hobi i velika ljubav su strani jezici. Govori engleski, njemački i ruski, a trenutno uči arapski i kineski jezik.