Javno govorništvo (bosanski)


Klub javnog govorništva na bosanskom jeziku "IPIA" 

Govorničko umijeće jedna je od osnovnih odlika liderstva, i predstavlja sposobnost efektivnog i stiliziranog prenosa kompleksnih ideja velikom broju ljudi. Govorničko umijeće sastoji se od niza vještina: odabira riječi, dikcije, stila, intonacije, govora tijela i dr., a sve ove vještine možete usavršavati na radionicama našeg kluba.

Klub javnog govorništva na bosanskom jeziku pokrenut je u martu 2018. godine u saradnji sa Internacionalnom poslovno-informacionom akademijom Tuzla (IPIA) i Studentskim klubom IPIA. Članovi kluba sastaju se utorkom u 19:00 sati u prostorijama Studentskog kluba IPIA, a radionice traju oko 90 minuta, u zavisnosti od sadržaja i broja prisutnih. Klub pruža stimulativan ambijent, a svaki od učesnika ima priliku da vježba svoj javni nastup pred ostalim članovima kluba, dobija korisne povratne informacije za unaprijeđenje svojih vještina i da gleda govore drugih članova.  
Za sve informacije i prijave pozivamo Vas da nas kontaktirate na emir.buric@projektabc.org; azra.becirovic@projektabc.org, ili putem telefona: ‎+387 61 681 430 ili ‎+387 62 290 752.
Dobrodošli!